ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 32ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ VESPA


1. Γενικά

Στην 32η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa έχει δικαίωμα κάθε κάτοχος ή φίλος του δικύκλου Vespa, Έλληνας ή αλλοδαπός. Κάθε συμμετέχοντας με την δήλωση συμμετοχής του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό και απαλλάσσει ολοκληρωτικά τους οργανωτές και τους συνεργάτες τους σχετικά με ότι μπορεί να συμβεί στους εαυτούς τους ή στην περιουσία τους. Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια της Συνάντησης. Κάθε Vespa Club είναι υπεύθυνο για την συμβατή  με το φιλικό κλίμα της συνάντησης  συμπεριφοράς των μελών του.
Ο οργανωτής ορίζει ως ανώτατο όριο (full) συμμετοχών τα 400 άτομα.

2. Εγγραφές

Στην είσοδο του κάμπινγκ θα υπάρχει περίπτερο για εγγραφή στη εκδήλωση. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα και μετά θα λάβει τη τσάντα συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 25,00 € κατ ‘άτομο και περιλαμβάνει:

1.        Δικαίωμα εισόδου στο κάμπινγκ
2.       Μπλούζα της εκδήλωσης  
            3.       Αναμνηστικό Δίπλωμα συμμετοχής
4.       Αυτοκόλλητο της Συνάντησης
5.       Αυτοκόλλητο Vespa Club Igoumenitsa
6.       Κουπόνι για το σνάκ και την μπύρα της Παρασκευής
7.       Κουπόνι για το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου
8.       Αφίσα της εκδήλωσης
9.       Πρόγραμμα της εκδήλωσης
10.     Τουριστικό υλικό - Χάρτες
11.      Μαντιλάκι καθαρισμού κράνους
12.     Ατομικό Αντηλιακό
13.     Τοπικό ελαιόλαδο 50ml
14.     Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες – καλλιστεία – συναυλίες

3. Απονομές

        ΟΛΕΣ οι Λέσχες θα λάβουν αναμνηστικό συμμετοχής.
        ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα λάβουν ονομαστικό Δίπλωμα Συμμετοχής.4. Κανονισμός Βραδυπορίας

Βραδυπορία είναι ένας διαγωνισμός Vespa που νικητής αναδεικνύεται  αυτός που κάνει τον περισσότερο χρόνο στην ίδια διαδρομή χωρίς να πατήσει το πόδι του στην άσφαλτο, χωρίς να του σβήσει η vespa και χωρίς να πατήσει κορδέλα. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων δημιουργούμε από 5 έως 10 παράλληλους διαδρόμους μήκους 7 m και πλάτους 1,6 m .Οι διάδρομοι δημιουργούνται από χονδρή  χαρτοταινία η από ταινία πλαστική κόκκινη-άσπρη (έργων/την πουλάνε στα χρώματα- σιδηρικά) στηριγμένη με καρφιά η πέτρες.
Οι 2 έως 3 από κάθε σειρά (ανάλογα με πόσες σειρές δημιουργήσουμε) προκρίνονται στον επόμενο γύρο και συνεχίζουμε  έως ότου φτάσουμε στον τελικό που θα έχει έως 6 αγωνιζόμενους. Οι 3 πρώτοι που είναι και οι νικητές  θα διαγωνισθούν ξανά μεταξύ τους η θα χρονομετρούνται για να έχουμε την τελική κατάταξη. ΠΡΟΣΟΧΗ , κάθε διαγωνιζόμενος που πατάει πόδι η κορδέλα ΔΕΝ πρέπει να ενοχλήσει τους συνδιαγωνιζόμενους του. ΝΙΚΗΤΗΣ θεωρείται αυτός που και οι δύο τροχοί της Vespa περάσουν την γραμμή τερματισμού ( άσχετα εάν είναι πρώτος κι μόνος διαγωνιζόμενος).


Regulations 32nd National Greek Meeting Vespa 1. General

At the 32nd National Meeting  Vespa  entitled each owner or friend of the vehicle Vespa , Greek or foreigner.Each participant in the statement of participation, accepts the regulation and completely frees the organizers and their partners on that can happen to themselves or their property. The organizers are not responsible for any accident may be caused during the meeting. Each Vespa Club is responsible for its compatibility with the friendly climate of its members' behavior meeting.
The organizer sets the maximum( full 400 people) entries.


  2. Records

At the campsite entrance will stand there to record the event. Following the adoption will take and participate bag.

The entry fee is set at 25,00 € per person and includes:

1.     Entrance to the camping area
2.     T-shirt with logo of the event
3.     Commemorative participation diploma
4.     Meeting sticker
5.     Vespa Club Igoumenitsa sticker
6.     Coupon for Friday’s snack and beer
7.     Coupon for Saturday’s lunch
8.     Event poster
9.     Event program
10.   Touring material – maps
11.   Helmet cleaning wipe
12.   Individual sunscreen
13.   Bottle of local olive oil 50ml
14.   Participation to the competitions – beauty contest – concerts 


3. Awards

All Clubs will receive a commemorative participation. 
All participants will receive a Diploma of Participation nominal. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: