ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 32ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ VESPA1. Γενικά

Στην 32η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa έχει δικαίωμα κάθε κάτοχος ή φίλος του δικύκλου Vespa, Έλληνας ή αλλοδαπός. Κάθε συμμετέχοντας με την δήλωση συμμετοχής του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό και απαλλάσσει ολοκληρωτικά τους οργανωτές και τους συνεργάτες τους σχετικά με ότι μπορεί να συμβεί στους εαυτούς τους ή στην περιουσία τους. Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια της Συνάντησης. Κάθε Vespa Club είναι υπεύθυνο για την συμβατή  με το φιλικό κλίμα της συνάντησης  συμπεριφοράς των μελών του.
Ο οργανωτής ορίζει ως ανώτατο όριο (full) συμμετοχών τα 400 άτομα.

2. Εγγραφές

Στην είσοδο του κάμπινγκ θα υπάρχει περίπτερο για εγγραφή στη εκδήλωση. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα και μετά θα λάβει τη τσάντα συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 25,00 € κατ ‘άτομο και περιλαμβάνει:

1.        Δικαίωμα εισόδου στο κάμπινγκ
2.       Μπλούζα της εκδήλωσης  
            3.       Αναμνηστικό Δίπλωμα συμμετοχής
4.       Αυτοκόλλητο της Συνάντησης
5.       Αυτοκόλλητο Vespa Club Igoumenitsa
6.       Κουπόνι για το σνάκ και την μπύρα της Παρασκευής
7.       Κουπόνι για το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου
8.       Αφίσα της εκδήλωσης
9.       Πρόγραμμα της εκδήλωσης
10.     Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες – καλλιστεία – συναυλίες

3. Απονομές

        ΟΛΕΣ οι Λέσχες θα λάβουν αναμνηστικό συμμετοχής.
        ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα λάβουν ονομαστικό Δίπλωμα Συμμετοχής.
Regulations 32nd National Greek Meeting Vespa
 1. General

At the 32nd National Meeting  Vespa  entitled each owner or friend of the vehicle Vespa , Greek or foreigner.Each participant in the statement of participation, accepts the regulation and completely frees the organizers and their partners on that can happen to themselves or their property. The organizers are not responsible for any accident may be caused during the meeting. Each Vespa Club is responsible for its compatibility with the friendly climate of its members' behavior meeting.
The organizer sets the maximum( full 400 people) entries.


  2. Records

At the campsite entrance will stand there to record the event. Following the adoption will take and participate bag.

The entry fee is set at 25,00 € per person and includes:

1.      Admission to the camping
2.     Blouse event with embroidery (to wear in the parade)
3.     Commemorative Diploma for participation
4.     Stickers of the Meeting
5.     Sticker Vespa Club Igoumenitsa
6.     Voucher snack and beer on Friday excursion
7.     Voucher for lunch Saturday
8.     Poster of the event
9.     The event program
10.   Participation in the races - Pageant - concerts3. Awards

All Clubs will receive a commemorative participation. 
All participants will receive a Diploma of Participation nominal. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: